905 41 210

Velkommen

Vi er et tømrerfirma med pr i dag 10 ansatte, som i hovedsak arbeider i Ålesund med tilgrensende kommuner.

Vi driv hovedsakelig med oppføring av eneboliger, tomannsboliger og fleirmannsboliger. Men vi tar selvfølgelig på oss alt arbeid innanfor rehabilitering også.

Pr idag samarbeider vi med, Planor Bolig AS og Mørehus AS med oppføring av nye boliger. Vi monterer vindu og garasjeporter i samarbeid med Græsdal Glass AS.

Skarsbygg AS

Jogardshøgda 2
6012 Ålesund

Tel: 905 41 210

E-post: